KANNAD MARINE

Kannad Marine je brand grupe Orolia, renomiranog proizvođača elektroničke opreme u pomorstvu. Kannad Marine je nastao 2009. godine povezivanjem firmi Kannad S.A. iz Francuske i McMurdo Ltd. iz Velike Britanije u grupu Orolia. Prethodno je firma Kannad S.A. djelovala pod imenom Serpe Iesm S.A. Proizvodni program obuhvaća radio-plutače (EPIRB), radarske transpondere (SART i AIS SART) i osobne lokatore (PLB).

Naša firma HORA Elektronik d.o.o. je do 2009. godine bila distributer i ovlašteni servis proizvođača Kannad S.A., a sada smo distributer i ovlašteni servis grupe Orolia za program Kannad Marine.

Poveznica: https://www.oroliamaritime.com/products/

Hora
ABS
Bureau Veritas
CRS
DNV GL
Lloyds Register
ClassNK
RINA
ABS
Bureau Veritas
CRS
DNV GL
Lloyds Register
ClassNK
RINA

HORA Elektronik d.o.o.

A. B. Šimića 65
51000 Rijeka
Tel: (051) 612 000
Tel: (051) 612 004 (prodaja)
Fax: (051) 612 001
info@hora-elektronik.hr

Gdje smo

Linkovi